หมวด

ปล่อยขบวนรถขนข้าวบริจาคโรงทานท้องสนามหลวง

ทั่วไป
133 views

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 ปล่อยขบวนรถขนข้าวสาร บริจาคโรงทานท้องสนามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล