หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ก.เกษตรฯ เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย

ทั่วไป
85 views

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งประชุมหาแนวทางช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยใน 9 จังหวัดภาคใต้

คลิปที่เกี่ยวข้อง