หมวด

วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560

ทั่วไป
5.9K views

ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานร่วมเล่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ชื่อ "ดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา"