หมวด

๙ตามรอยพ่อ - เขื่อนแม่กลอง

ทั่วไป
199 views

บทสัมภาษณ์ นายประวัติวิทย์ สวัสดิ์ดวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 เขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ยังประโยชน์หลักเพื่อการชลประทานให้น้ำแก่เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนินถึง 2 ครั้ง เพื่อทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนแม่กลอง #บันทึกกาญจน์เดินทาง #๙ตามรอยพ่อ #เขื่อนแม่กลอง #ท่าม่วง #กาญจนบุรี #กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชมที่ยั่งยืน #กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี5 #กกพ. #ERC #ดีต่อใจ