หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ตรวจคัดกรองวัณโรค-บริการทันตกรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

ทั่วไป
156 views

มูลนิธิ พอ.สว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ตรวจคัดกรองวัณโรค และบริการทันตกรรม แก่ผู้ต้องขัง ถวายเป็นพระราชกุศล