หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

๙ตามรอยพ่อ – เขื่อนศรีนครินทร์

ทั่วไป
92 views

เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นองค์ประธานเปิดเขื่อนศรีนครินทร์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2524

เขื่อนศรีนครินทร์มีความสำคัญและประโยชน์หลายด้านโดยเฉพาะการชลประทานและผลิตไฟฟ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

#บันทึกกาญจน์เดินทาง #๙ตามรอยพ่อ #เขื่อนศรีนครินทร์ #ศรีสวัสดิ์ #กาญจนบุรี #กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาชุมชมที่ยั่งยืน #กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี5 #กกพ. #ERC #ดีต่อใจ

เครดิตจาก : บันทึกกาญจน์เดินทาง