หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

๙ตามรอยพ่อ – เขื่อนวชิราลงกรณ

ทั่วไป
69 views

เขื่อนวิชราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ใช้ในการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดเขื่อนวชิราลงกรณเพื่อยังประโยชน์แก่ราษฎร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2529