หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ 
สานต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

ทั่วไป
160 views

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ นำอาสาสมัครร่วมสร้างฝาย และปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น สานต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำน่านค่ะ

คลิปที่เกี่ยวข้อง