หมวด

หมวกระบายความร้อนช่วยแรงงาน

ทั่วไป
140 views

แรงงานข้ามชาติ ซึ่งกำลังก่อสร้างสนามฟุตบอลกลางทะเลทรายที่ร้อนอุของกาตาร์ ได้รับหมวกระบายความร้อน เพื่อช่วยลดอุณหภูมิในร่างกาย และลดความเสี่ยงจากการเป็นไข้ที่เกิดจากความร้อน หรือ Heat Stroke