หมวด

ชุดจาก "หนังเสือดาวปลอม" ในแอฟริกาใต้

ทั่วไป
217 views

กลุ่มอนุรักษ์ในประเทศแอฟริกาใต้ ได้ผลิต "หนังเสือดาวปลอม" ขึ้น เพื่อใช้เป็นชุดประกอบพิธีกรรมของชนเผ่าซูลู ด้วยความหวังว่าจะช่วยลดปัญหาการล่าเสือดาวในทวีปแอฟริกา