หมวด

เขตอนุรักษ์กวางแดงในคีร์กีซสถาน

ทั่วไป
144 views

เหล่านักอนุรักษ์ในประเทศคีร์กีซสถาน กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเพิ่มจำนวนของกวางแดงในประเทศ โดยผู้คนท้องถิ่นได้นำกวางมาดูแลในเขตอนุรักษ์ ก่อนที่กวางเหล่านี้จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังส่วนอื่นๆของประเทศ