หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

สังคม ชุมชน รอบโรงไฟฟ้าจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หรือไม่?

ทั่วไป
91 views

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลวิจัยทางสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และเสนอแนวการการอยู่ร่วมกันภายในชุมชน ในงานเสวนา “สังคม ชุมชน รอบโรงไฟฟ้าจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หรือไม่?”