หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ต่อลมหายใจให้หนังสือ... ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย “วสันต์ พร้อมมิตรญาติ”

ทั่วไป
517 views

เปิดใจ “อั๋น วสันต์ พร้อมมิตรญาติ” ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร บริษัท สถาพร บุ๊คส์ กับมุมมองเรื่องการอ่านของคนไทยที่ว่า หนังสือจะต้องมีลมหายใจอยู่ต่อไป...

คลิปที่เกี่ยวข้อง