หมวด

ศานิตย์ - อำนวย ร่วมเปิดใช้ช่องทางพิเศษ 5 จุด บริเวณสวนสมเด็จย่า 84 ปี

ทั่วไป
1.6K views

พลตำรวจโท - พลตำรวจโทอำนวย ร่วมเปิดใช้ช่องทางพิเศษ 5 จุด บริเวณสวนสมเด็จย่า 84 ปี เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน เพื่อเป็นทางลัดจากถนนวิภาวดีรังสิต เข้าสู่ถนนลาดพร้าว