หมวด

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้ call sign อะไรผ่านโทรศัพท์สาย Z ของ จส.100

ทั่วไป
14K views

เรื่องราวที่ผ่านมาในการทำงาน 25 ปีของ จส.100 มีทั้งเรื่องปัญหาทุกข์ของคนกรุงเทพ จนถึงเรื่องความดีของผู้คน แต่มีเรื่องหนึ่งที่คน จส.100 ถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต เมื่อได้รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฟังสถานีวิทยุ จส.100 ทรงใช้สถานีวิทยุ จส.100 เป็นเครื่องมือสื่อสารช่วยแก้ปัญหาคนกรุงเทพ โดยทรงโทรศัพท์เข้ามามีรับสั่งผ่านสายโทรศัพท์ที่เราเรียกว่า สาย Z เรื่องราวพระสุรเสียงผ่านสาย Z ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนทำงาน จส.100 ทุกคน

....อย่าเพียงแค่รู้ว่าทรงใช้ call sign อะไร แต่ให้ฟังว่ารับสั่งอะไร