หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เปิดเเล้ว สนามบินแห่งที่ 2 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ KMITL

ทั่วไป
3.8K views

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันการบินเอเซีย ซึ่งร่วมกันจัดตั้งหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา เพื่อผลิตนักบินพาณิชย์สู่อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ

คลิปที่เกี่ยวข้อง