หมวด

ในหลวงรัชกาลที่ 9 รับสั่งกับจส.100 ให้นำเพลงพระราชนิพนธ์ "รัก" ออกอากาศ เพื่อพระราชทานแก่คนไทย

ทั่วไป
1.2K views

ในงาน "คืนแห่งรักนิรันดร์" จส.100 ได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ "รัก" ย้อนกลับไปฟังพระสุรเสียงครั้งที่มีรับสั่งให้จส.100 เปิดออกอากาศ เพื่อพระราชทานแก่คนไทย