หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

พระราชพิธีสงกรานต์

ทั่วไป
958 views

พระราชพิธีสงกรานต์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีอย่างเหมาะสมกับกาลสมัย แต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้ครบถ้วน

คลิปที่เกี่ยวข้อง