หมวด

สืบสานงาน 'พ่อ' สร้าง

ทั่วไป
822 views

เมื่อกาลเวลาผันผ่าน... 'พ่อ' ผู้เคยทรงงานหนัก ได้ทรงพักชั่วนิรันดร์ แต่สรรพสิ่งที่ 'พ่อ' สรรค์สร้างไว้ก็ยังคงดำรงอยู่ และเป็นหน้าที่ของลูกๆ ที่จะต้องช่วยกัน สืบสานงาน 'พ่อ' สร้าง ต่อไป