หมวด

รำลึกวันราชาภิเษกสมรส 28 เมษายน 2560

ทั่วไป
33K views

อยากให้ได้ยินพระสุรเสียงและเก็บภาพของสองพระองค์ไว้เป็น "พลังแห่งรัก" ให้พวกเราจับมือกันเข้มแข็งก้าวเดินต่อไป