หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มผู้ใช้แรงงานจัดกิจกรรม "วันกรรมกรสากล" พร้อมประกาศข้อเรียกร้อง 10 ข้อ

ทั่วไป
14K views

กลุ่มผู้ใช้แรงงาน จัดกิจกรรม "วันกรรมกรสากล" ที่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมประกาศข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ต่อนายกฯ

คลิปที่เกี่ยวข้อง