หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ยื่นหนังสือถอดถอนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ต่อนายกรัฐมนตรี

ทั่วไป
8.9K views

เลขาธิการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตฯ ยื่นหนังสือถอดถอนคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.อุบลราชธานี ต่อนายกรัฐมนตรี

คลิปที่เกี่ยวข้อง