หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

พระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลที่ 9

ทั่วไป
2.1K views

ย้อนรำลึกพระราชพิธีฉัตรมงคล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชพิธีสำคัญในการสมโภชพระมหาเศวตฉัตร เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ ซึ่งเป็นราชประเพณีที่ปฏิบัติกันมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4