หมวด

ด้วยความคิดถึง...

ทั่วไป
16K views

ย้อนดูความผูกพันของครอบครัว พระผู้ทรงเป็นสายใยแห่งแผ่นดินทุกพระองค์ ทรงจากคนไทย แผ่นดินไทย กลับสู่สรวงสวรรค์แล้ว

#6พฤษภาคมวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ #สมเด็จฯเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา