หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

"น้ำใจ...สร้างกุศล" เข็มวันอานันทมหิดล 2560

ทั่วไป
1.0K views

"70 ปี แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ...สร้างกุศล"

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย สงเคราะห์ พระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย บริจาคครบ 100 บาทจะได้รับเข็มวันอานันทมหิดลเป็นที่ระลึก

เชิญร่วมบริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขบัญชี 045-508231-4

Facebook : Anandamahidol.day

คลิปที่เกี่ยวข้อง