หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เพลง 'เจ้าหญิงของปวงประชา'.mp4

ทั่วไป
99 views

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดทำบทเพลง “เจ้าหญิงของปวงประชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปีพ.ศ. 2560 ประพันธ์และเรียบเรียงโดย สุทธิพงษ์ วัฒนจัง และ วีระนนท์ นวชานนท์ ขับร้องโดย4 ศิลปินชื่อดัง ได้แก่ รัดเกล้า อามระดิษ, ธีรภัทร์ สัจจกุล, กิตตินันท์ ชินสำราญ และ ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ

คลิปที่เกี่ยวข้อง