หมวด

ต้นจามจุรียักษ์ที่ จ.กาญจนบุรี

ทั่วไป
50 views

อายุกว่า 100 ปี กางร่มเงา 60 เมตร