หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เทื่ยว วัดพระแก้ว อ เมือง จ เชืยงราย

ทั่วไป
33 views

วัดนี้ในอดีตโบราณที่อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากลาวนั้น เขาได้เก็บรักษาองค์พระแก้วไว้ในวัดนี้ประมาณสองร้อยกว่าปีตามประวัติศาสตร์ที่เรืยนกันมานะครับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง