หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

เทื่ยว ลานอนุสาวรีย์บุเรงนอง ท่าขี้เหล็ก เมืยนม่า

ทั่วไป
40 views

อนุสาวรีย์บุเรงนองนี้ อยุ่ใกล้ๆกับท่าตลาด ฝั่งท่าขี้เหล็กพม่าครับ อยุ่ไม่ไกลจากชายแดนแม่สาย ครับ มาเดินดูบุเรงนองกันนะครับ