หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เทื่ยว วิหารไม้วัดบุบผาราม ต ท่าแพ อ เมือง จ เชืยงใหม่ครับ

ทั่วไป
35 views

เป็นวิหารไม้สักโบราณของวัดนี้ครับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง