หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เทื่ยว วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอ เมือง จ เชืยงใหม่

ทั่วไป
376 views

มาเดินเทื่ยวชมวัดดังอีกวัดหนึ่งของเชืยงใหม่ครับ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ครับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง