หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เทื่ยว หออินทขิล วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ เมือง จ เชืยงใหม่ครับ

ทั่วไป
208 views

มาเดินเทื่ยวหออินทขิล หรือ ศาลหลักเมือง ของเชืยงใหม่ครับ หอนี้สุภาพสตรีห้ามเข้านะครับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง