หมวด

สจล. ปลื้ม งาน “วิศวะ ’60” ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่.mp4

ทั่วไป
46 views

สจล. ปลื้ม งาน “วิศวะ ’60” ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “วิศวะ ’60 - Engineering Expo 2017” โดยมี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), นายทัศพันธุ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิสิเนส อีเว้นท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด และผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณอาคาร EH 100 - 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็ว ๆ นี้

ผู้ข่าวประชาสัมพันธ์ : pimdawan2017 ลงข่าว วันที่ 18-11-60