หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เทื่ยว วัดพ้นเต้า ( ปันเต้า ) อ เมือง จ เชืยงใหม่

ทั่วไป
42 views

วัดนี้อยุ่ติดกับวัดเจดีย์หลวงวรวิหารเลยนะครับ เป็นวัดที่เก่าแก่ของเชืยงใหม่อีกวัดนะครับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง