หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เทื่ยว วัดพ้นเต้า ( ปันเต้า ) อ เมือง จ เชืยงใหม่ 2

ทั่วไป
62 views

เดินเทื่ยวชม วิหารหอคำ ในวัดนี้ต่อครับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง