หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เทื่ยว วัดพันอ้น อ เมือง จ เชืยงใหม่

ทั่วไป
25 views

เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของเชืยงใหม่ครับ เราเข้าไปชมภายในพระอุโบสถ์ของวัดนี้กันนะครับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง