หมวด

เทื่ยว พิพิธภัณฑ์ไษณีย์ภาค 5 เชืยงใหม่

ทั่วไป
38 views

พิพิธภัณฑ์นี้อยุ่ถนนเลืยบริมน้ำปิง อยุ่ด้านหลังของตลาดต้นลำใยนะครับ มาดูการจัดแสดงภาพถ่ายและสิ่งของของไปษีย์ในอดีตกันนะครับ