หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เทื่ยว พิพิธภัณฑ์ไษณีย์ภาค 5 เชืยงใหม่ 2

ทั่วไป
38 views

มาดูการจัดแสดงภาพถ่ายในอดีตของเมืองใหม่ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กันครับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง