หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

เทื่ยว พิพิธภัณฑ์ องค์การโทรศัพท์ ภาค 5 จังหวัด เชืยงใหม่ 2

ทั่วไป
46 views

มาเดินดูอุปกรณ์สี่งของที่ใช้ในโทรศัพท์กันต่อครับ

คลิปที่เกี่ยวข้อง