หมวด

เทื่ยว ศาลาพระพุทธรูปหล่อ ของเกจิอาจารย์ชื่อดัง วัดพระธาตุหิริภุญชัย

ทั่วไป
30 views

มาเดินเทื่ยวศาลาที่ประดิษฐานรูปหล่อเกจิอาจารย์ชื่อดัง กันนะครับ