หมวด

เทื่ยว สถานที่กักกันตัวครูบาศรีวิชัย ที่ วัดพระธาตุหิริภุญชัย จ ลำพูน

ทั่วไป
27 views

มาดูศาลากักกันตัวครูบาศรีวิชัย ที่วัดนี้ ก่อนนำตัวท่านเข้ากทม ครับ