หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

อุ่นใจ 2 ชั้น! กรมการขนส่งทางบก ชวนเช็คสภาพรถฟรี พร้อม ตรวจเข้มรถสาธารณะ

ทั่วไป
251 views

สปอต “อุ่นใจ 2 ชั้น” ทั้งรถส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ อุ่นใจชั้นที่ 1 รถส่วนบุคคล กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้ประชาชนตรวจรถ “ฟรี” อุ่นใจชั้นที่ 2 รถโดยสารสาธารณะ คุ้มเข้ม ตรวจความพร้อมทั้งคนและรถ ก่อนออกจากสถานี รถต้องพร้อมแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ พบรถสาธารณะไม่ปลอดภัยแจ้ง 1584

คลิปที่เกี่ยวข้อง