หมวด

รองเท้าริมวัด

ทั่วไป
48 views

โปรแกรมเมอร์ชื่อโอได้ไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านแล้วไปเจอเด็กวัดที่น่าสงสาร โอเลยถองรองเท้าของตัวเองให้เด็กวัด