หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

คลิปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙

ทั่วไป
1.4K views

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผุ้ทรงเป็นอัครศิลปิน และองค์อุปถัมภกงานศิลปะและวัฒนธรรมทุกสาขา รวมถึงละครโทรทัศน์ไทย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อ ละครโทรทัศน์ไทยที่เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๙๘ ถึง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือกให้เป็นสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่วันนี้ถึง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนวัฒนธรรม 1765

คลิปที่เกี่ยวข้อง