หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561

ทั่วไป
1.3K views

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 16-18 มิถุนายน 2561 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย และวัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมกิจกรรมต่างๆ อาทิ ฟังเทศน์มหาชาติ ชมขบวนแห่พระเวสสันดร การแสดงผีตาโขน และหน้ากาหนานาชาติจากกลุ่มประเทศอาเซียน 5 ประเทศ และนิทรรศการต่างคล้าย ใช่เลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร 0 4281 0602 - 2 หรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765 ร่วมสืบสานประเพณีวิถีไทย