หมวด

วิธีปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

สุขภาพ
667 views

วิธีฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) หรือวิธีการปั๊มหัวใจ