หมวด

รายการเปรี้ยวปาก ตอน โรคหัวใจผิดจังหวะ AF ทำให้เกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน

สุขภาพ
79 views

รายการเปรี้ยวปาก ตอน โรคหัวใจผิดจังหวะ AF ทำให้เกิดหลอดเลือดสมองอุดตัน นพ.นิติ บัญชา ศันนีย์วิทยากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลรามคำแหง ออกอากาศ วันที่ 17 มกราคม 2559