หมวด

รายการเปรี้ยวปาก ตอน โรคแทรกซ้อนจากแผลเบาหวานที่เท้า

สุขภาพ
102 views

ราการเปรี้ยวปาก ตอน โรคแทรกซ้อนจากแผลเบาหวานที่เท้า นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหลอดเลือด โรงพยาบาลรามคำแหง ออกอากาศ วันที่ 24 มกราคม 2559