หมวด

มหิดลพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

สุขภาพ
133 views

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเด็งกี่เเก่ประชาชน ซึ่งสามารถควบคุมการเกิดไข้เลือดออกได้ถึง 65%