หมวด

เริ่มเล่นภายใน วินาที

ยกเลิก

นักวิจัยพบโปรตีนช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินในตับอ่อน

สุขภาพ
122 views

ทีมวิจัยประจำมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ พบว่า โปรตีน NGF ในระบบประสาท สามารถช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน ในตับอ่อนได้